Staňte sa členom

Medicina Alternativa Slovakia (MAS) je vedúcou neziskovou organizáciou združujúcou profesionálnych terapeutov rôznych smerov a odborov komplementárnych terapií na Slovensku. Sme  neziskovou organizáciou, ktorá je vedená terapeutmi a pre terapeutov. Hlavná aktivita organizácie je zameraná na podporu, poradenstvo a ochranu záujmov a služieb, ktorú poskytujú naši členovia svojim klientom. Súčasťou atribútu člena  je neustále zvyšovanie profesionality a rozširovanie svojich poznatkov v oblasti vzdelávania.

Staňte sa členom národnej organizácie Medicina Alternativa Slovakia a buďte súčasťou svetovej organizácie komplementárnej medicíny. Zvýšte svoju profesionalitu a získajte ďalšie výhody plynúce z členstva.

let%C3%A1kpromo1let%C3%A1kpromo2

Informácie o členských poplatkoch
Prihláška člena
Etický kódex