Informácie pre poskytovateľov kurzov

 

Vážený člen združenia MAS,

ak ste školiteľom, lektorom alebo učiteľom akéhokoľvek programu, ktorý spadá do konceptu komplementárnych terapií, táto sekcia je určená práve vám. Dnes máme na trhu množstvo rôznych kurzov a preto práve vy, máte teraz možnosť zvýšiť a pridať hodnotu k vašej cennej školiteľskej práci.

Organizácia Medicina Alternativa Slovakia je jedinou neštátou inštitúciou na Slovensku, ktorá má akreditačnú činnosť schválenú Ministerstvom vnútra SR v Stanovách VVS/1-900/90-38235 v článku III., bod 3, písmeno g. zo dňa 3.10.2011.

 

let%C3%A1kakr1  let%C3%A1kakr2

 

 

 

 

Čo by ste mali vedieť o akreditácii kurzov alternatívnej medicíny
  1. Akreditácia jednotlivých smerov holistických terapií je neštátny proces revízie poskytovaných služieb, poskytovateľa služieb ako aj jednotlivých lektorov
  2. Dôkaz o kvalite poskytovaných informácii dokumentuje, prezentuje a predkladá poskytovateľ vzdelávacieho programu a nie akreditačná komisia. Poskytovateľ kurzov musí preukázateľným spôsobom dokázať Akreditačnej komisii, že vzdelávacie programy, na ktoré je akreditácia žiadaná, v plnej miere spĺňajú všetky štandardy.
  3. Akreditačná komisia preveruje informácie o žiadateľovi zo všetkých dostupných zdrojov na potvrdenie správnosti a presnosti údajov, ktoré uvádza žiadateľ o akreditáciu.
  4. Akreditácia je formálnym procesom, avšak nie menej významným, najmä v dnešnej dobe a pri širokom množstve rôznych vzdelávacích programov holistických terapií. Hlavným cieľom akreditovaných programov je súlad akreditačného telesa a vzdelávacej inštitúcie, ktoré je v prvom rade v prospech študenta v duchu čestnosti, správnosti a kvality  poskytovaných informácií a výsledného vzdelania absolventa.

Akreditačný proces a poplatky