Rok 2020 bude váš úspešný

Rok 2020 bude pre nás všetkých veľmi úspešný. Či ste terapeutom alebo sa venujete vzdelávaniu a prevencii práve teraz nastal čas na zviditeľnenie Vás a Vašej práce. Verejnosť sa čím viac zaujíma o komplementárne spôsoby liečby a potrebuje si vybrať a práve tu nastáva moment, kedy prichádza dôležitosť organizácie, ktorá v svojich členských radoch združuje odborníkov, profesionálov, ktorí praktizujú jednotlivé smery alternatívnych terapií na najvyššej možnej úrovni.  


Odlíšte svoju terapeutickú prax  a zviditeľnite svoje služby členstvom v nadnárodnej skupine

Našim cieľom v roku 2020 je vybudovanie zoznamu overených, certifikovaných a kvalifikovaných terapeutov, aby sme predišli fámam a kritike, ktorá je často spôsobená „pseudo“ odborníkmi, neodbornými zásahmi a postupmi v oblasti liečby.

Ak patríte medzi tých, ktorí sa dlhodobo venovali štúdiu, získavaniu vedomostí ako postupovať v rámci vášho odboru, práve tu a práve teraz je to správne miesto na vaše zviditeľnenie, práve tu môžete zverejniť svoje služby a práve toto je miesto, kde široká verejnosť nájde pravdu a terapeutov, ktorí vykonávajú svoju prácu zodpovedne a na základe dosiahnutého vzdelania v danom obore.

Budujte s nami váš úspech!

 Staňte sa členom